O mnie

Witaj. Pochodzę z Poznania, ale obecnie od kilku lat mieszkam na wsi, niedaleko Gniezna. Tu mam więcej przestrzeni i możliwości... 

Moją największą pasją i miłością jest fotografia. Fotografia to gra światła i cienia... Zdjęcia robię właściwie od zawsze - one wyrażają całą moją osobowość. Ale lubię robić różne rzeczy - zajmuję się ceramiką, tworzę biżuterię z żywicy epoksydowej i wciąż szukam nowych wyzwań. Wspierają mnie w moich działaniach mąż, synowie i przyjaciele... Bardzo kochamy koty( a także inne zwierzaki) - mieszka z nami mała gromadka. Prowadzimy też dom tymczasowy dla pokrzywdzonych, wyrzuconych kotów, doprowadzamy je do zdrowia, odbudowujemy nadwyrężone zaufanie do człowieka a potem szukamy im nowych domów. :-)

Zapraszam do oglądania i zamawiania moich prac... :-)

Welcome. I come from Poznan, but now I have been living in a village near Gniezno for several years. Here I have more space and possibilities ...

My greatest passion and love is photography. Photography is a game of light and shadow ... I have been taking pictures from the very beginning - they express my whole personality. But I like to do different things - I deal with ceramics, I create epoxy resin jewelry and I am still looking for new challenges. My husband, sons and friends support me in my actions ... We love cats very much (and also other pets) - a small group lives with us. We also run a temporary home for disadvantaged, thrown cats, we bring them to health, we rebuild undermined trust in people and then we look for new homes for them. :-)

I invite you to watch and order my works... :-)
google-site-verification=jz_k3W29z9nR9OG9ajridvuskdnVJhwCVwffKLhLk4E